Opgavevejledning – ID Studerende

Det er en meget personlig og ofte udfordrende proces som psykoterapeut-studerende at skulle skrive sin afsluttende certificeringsopgave.

Hvad skal jeg skrive om? Hvordan går jeg fra min idé til problemformulering? Hvor meget af min personlige udviklingshistorie skal med? Og hvordan strukturerer jeg overhovedet min opgave – og hvad med teorien?

Der kan rejse sig mange spørgsmål for en opgave hvor du skal trække linjerne mellem kernebegreberne i ID, og den oprindelige videnskabelige, psyko-terapeutiske og psykologiske litteratur. Samtidig skal du også reflektere over din personlige udvikling, og demonstrere din etik, selvansvarlighed og forståelse for, og formidling af, det terapeutiske håndværk.

Min erfaring er, at det er meget individuelt hvad den enkelte har brug for af vejledning. Hvor den ene ønsker hjælp til valg af teori eller strukturering af sin opgave, ønsker den næste sparring til at perspektivere sit emne, metodevalg og hypotesedannelser, fra den udviklingspsykologiske teori til den eksistentielle og mere spirituelle forståelse af terapi og udvikling.

Hvad end du har brug for kan jeg hjælpe dig med at komme i mål med din opgave, så den viser din faglige, etiske og personlige ekspertise.

Jeg har stor erfaring med at disponere og skrive større opgaver, projektoplæg, m.v. Udover mit virke som psykoterapeut og konsulent, arbejder jeg i dag også som outplacement rådgiver, hvor jeg blandt andet hjælper med udarbejdelse af CVer og ansøgninger.

Få hjælp til

   • At gå fra idé til problemformulering
   • Perspektivering af dit emne
   • Valg af teori og litteratur
   • Komposition og strukturering af din opgave
   • At overholde de formelle krav til opgavens indhold
   • Gennemlæsning for sammenhæng, begrebsforståelse og korrektur
   • Praktisk opsætning af opgavedokument, anslag, etc.
   • Eksamensforberedelse

Praktisk

Opgavevejledning afregnes som individuel terapisession for studerende. Vejledningen kan bookes som enkelt sessioner efter behov, eller aftales som et fast forløb for at sikre fremdriften i din opgaveskrivning.

Hvis ønskes kan også bookes kortere eller længere sessioner, f.eks. hvis du er gået i stå og bare har brug for en hurtig online sparring, eller hvis du har brug for en længere session til f.eks. at få lave en komposition.

Gennemlæsning af materiale for kommentering eller korrekturlæsning afregnes efter tidsforbrug. For fremsendt materiale, som forberedelse til en session, skal du alt efter omfanget beregne 15-30 minutter.

Camino Frances