Opgavevejledning – ID Studerende

Det er en meget personlig og ofte udfordrende proces som psykoterapeut-studerende at skulle skrive sin afsluttende certificeringsopgave.

Hvad skal jeg skrive om? Hvordan går jeg fra min idé til problemformulering? Hvor meget af min personlige udviklingshistorie skal med? Og hvordan strukturerer jeg overhovedet min opgave – og hvad med teorien?

Der kan rejse sig mange spørgsmål for en opgave hvor du skal trække linjerne mellem kernebegreberne i ID, og den oprindelige videnskabelige, psyko-terapeutiske og psykologiske litteratur. Samtidig skal du også reflektere over din personlige udvikling, demonstrere din etik og selvansvarlighed, og at du forstår og kan formidle det terapeutiske håndværk.

Min erfaring er at det er meget individuelt hvad den enkelte ønsker af vejledning. Hvor nogle ønsker hjælp til det at skrive en større opgave for første gang, ønsker andre specifik sparring til at perspektivere deres valgte emne, metodevalg eller hypotesedannelser, fra den udviklingspsykologiske teori til den eksistentielle og mere spirituelle forståelse af terapi og udvikling.

Udgangspunktet er hvad du har brug for af støtte i din proces så du kommer i mål med en opgave, der viser din faglige, etiske og personlige ekspertise.

Jeg har gennem mit daglige virke stor erfaring med at disponere og skrive større opgaver, projektoplæg og rapporter, samt udarbejdelse af præsentationer, m.v. Derudover har jeg arbejdet som outplacement rådgiver  med udarbejdelse af CV’er og ansøgninger, samt undervisningsmateriale.

Få hjælp til

   • At gå fra idé til problemformulering
   • Perspektivering af dit emne
   • Valg af teori og litteratur
   • Komposition og strukturering af din opgave
   • At overholde de formelle krav til opgavens indhold
   • Gennemlæsning for sammenhæng, begrebsforståelse og korrektur
   • Praktisk opsætning af opgavedokument, anslag, etc.
   • Eksamensforberedelse

Praktisk

Opgavevejledning afregnes som individuelle terapisessioner for studerende, se Praktisk. Vejledningen kan bookes som enkelt sessioner efter behov, eller aftales som et fast forløb for at støtte fremdriften i din opgaveskrivning. 

Du kan også booke både kortere og længere sessioner, f.eks. hvis du er gået i stå og har brug for en hurtig online sparring, eller hvis du har brug for en længere session til at få lavet en komposition.

Gennemlæsning af materiale afregnes efter tidsforbrug. For fremsendt materiale, som forberedelse til en session, skal du alt efter omfanget beregne 15-30 minutter. For hele opgaven skal du beregne ca. 2-3 timer.

Camino Frances